Mutakkil-Nusku

Från Wikipedia, den fria encyklopedin

Mutakkil-Nusku , son till Aššur-dan I, var en konung i Assyrien , enligt den synkronistiska kungslistan en samtida av Nebukadnessar I i Babylon . Han styrde tupppišu , som vanligtvis översätts som "mindre än ett år". Enligt den synkronistiska kungslistan var han en samtida av Itti-Marduk-balāṭu i Babylonien .

författare Regera Anmärkningar
Cassin 1966 1134 mellersta kronologi
Gasche et al. 1998 1133 Ultrakort kronologi
Freydank 1991 1132

Hans namn innehåller guden Nusku som en teoforisk komponent.

Tonen i de babyloniska breven till honom är nedlåtande till stötande, men den babyloniska kungen kan uppenbarligen inte följa hans ord med gärningar. Ett möte med kungen av Babylon (Itti-Marduk-bālatu?) Om stadsgränserna i Zaqqa ordnades genom utbyte av sändebud (Harbi-Sipak och Qunnutu), men detta skedde inte.

litteratur

företrädare Kontor efterträdare
Ninurta-tukulti-Aššur Assyrisk kung Aššur-reš-iši I.